PATRIMONI DE LA CIUTAT - DOCUMENTAL

Salari assignat al botxí Josep Vall·llobera

Pagament al procurador fiscal de les corts reials Josep Vall·llobera, ciutadà de Vic, del salari del botxí que va exercir de 2 de novembre de 1713 a 16 de gener de 1714 i del d’un segon botxí que exercia des de 17 de gener de 1714. Aquest salari, de 6 sous diaris, el va fixar el Consell Municipal en acord de 3 de novembre de 1713.

Item en virtut de deliberació de Concell de 3 novembre passat a Joseph Vall.llobera causíndich ciutedà de Vich, procurador fiscal de las Corts Reals 39 lliures 18 sous. Ço és 22 lliures i 10 sous per 75 dies discorreguts dendel dia 2 de dit mes de noembre fins al dia 16 de janer passat inclusive del salari de 6 sous per dia constituhit al exequtor de sentencias criminals y són per lo primer executor. Y 17 lliuras 8 sous per 58 dias discorreguts des del dia 17 janer passat y que discorreran fins al dia 17 del corrent mes de mars inclusive del salari. Y son per lo segon y vuy existint exequtor de ditas sentencias criminals. 39 lliures 18 sous 

Arxiu Municipal de Vic. Llibre de Conselleria de 1713, folis 188v – 189

+ info: Veure document


         Ajuntament de Vic
C. Ciutat 1, 08500 Vic
Tel. 93 886 21 00
Fax. 93 886 29 21
atenciociutadana@vic.cat
Horari d'atenció al públic de 9:00h a 14:30h.