PATRIMONI DE LA CIUTAT - DOCUMENTAL

El consell municipal fa fora de la ciutat els partidaris dels Cruïlles i dels Altarriba

Acta de 30  de novembre de 1475
El consell municipal fa fora de la ciutat  els partidaris dels Cruïlles i dels Altarriba que van per la ciutat armats amb llances i ballestes

Dijous a XXX del mes de noembre any propdit mil CCCC LXX V. Convocat e aiustat lo honorable consell de la ciutat de Vich en la forma e loch acostumats en lo qual foren presents los honorables en Joan Sellers, Rafel Puig e Joan Domènech, consellers l.any present de la dita ciutat ensemps ab lo honorable en Pere Soler de Ferrarons absent, Jacme Riera, Berenguer de Pruners, Anthoni Sadorní, Jacme Cudina, Pere de Rovirola, Galceran Prat, Gabriel Grau, Joan Costa, Bernat Sala, Francesch Puig, Gabriel Mambla, Joan Codolosa, Joan Fontarnau, Gabriel Bruguer, Jacme Vila, Agustí Albereda, Mateu Vila, Pere Staper, Joan de Puigfeliu e Arcís Casassus e Pere Joan de Fàbregues qui són XXIIII del dit honorable consell. Atenent lo dit honorable consell la present ciutat estar en grandíssim perill e està aperellat en aquella seguir-se qualque gran sinistre, inconvenient e dan irreparables per causa de la bandositat dels Cruylles e Altarriba per tant com los macips e valedors de quascuna part van per la ciutat  adés uns adés altres armats ab lanses amanides e balestes teses e en forma moly desordenada que seria molt fàcil cosa damneiar e matar los ciutadans de la dita ciutat. Volent lo dit consell a tant desordes, sinistres e dans preparats proveir, acorda, ordena e delibera nemine discrepante que totes les dites parts e llurs valedors e macips isquen e sien foragitats de la ciutat o presten la seguretat que antigament se acustumave prestar per los de les bandositats e que de açò sian requests los oficials que.ls ne forsen e en açò tot lo consell hi prest tota assistència, favor e aiuda de fet e de obra necessàries.

Arxiu Municipal de Vic. Llibre d'acords de 1451 a 1478 
 

Veure document


         Ajuntament de Vic
C. Ciutat 1, 08500 Vic
Tel. 93 886 21 00
Fax. 93 886 29 21
atenciociutadana@vic.cat
Horari d'atenció al públic de 9:00h a 14:30h.