PATRIMONI DE LA CIUTAT - DOCUMENTAL

El consell municipal acorda com actuar quan un home casat té per amiga una dona també casada

24 de maig de 1451
Item los dits honorable consell acorda e deslibera que tot hom mularat qui tindrà per amiga en casa o fora casa dona marida(da) ne una maridada tindràs per amich hom mularat dins casa o fora casa  que prestament per los honorables consellers en nom lurs  e de tot lo consell ne sien  fetes requestes e protestations  a tots los oficials encontinent los fassen separar e lo no permeten ne sostenguen ensemps  ans ne hage a prestar sagrament e homenatge de no usar carnalment ne star ensemps en loch sospitosos  e on los officials ho recuseran de fer  qua sia escrit a la senyora reyna  hi vulla prevaler e a fi que tals peccats no sien sostinguts. E axí matex que dona maridada qui recusarà o no vol voldrà star ab lurs marits e staran ab capalansque sia provehit jurídicament prestament tornen ab lurs marits. E si no u bolian fer hi sien fets forces degudes.
AMVI Llibre d’Acords 2 foli 10


RESUM
El consell delibera i acorda que quan  detecti home casat que tindrà per amiga una dona casada o dona casada que tindrà per amic un home casat, a casa o a fora, immediatament els farà separar i no permetrà que segueixin junts i els farà jurar no tenir tractes carnals ni estar en llocs sospitosos. La dona casada que refusarà o no voldrà viure amb el seu marit i viurà amb capellans haurà de tornar a viure amb el marit. Si no vol, serà obligada.

Veure document


         Ajuntament de Vic
C. Ciutat 1, 08500 Vic
Tel. 93 886 21 00
Fax. 93 886 29 21
atenciociutadana@vic.cat
Horari d'atenció al públic de 9:00h a 14:30h.